AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Program8 maja 202410:00 Szkoła Inżynierii Materiałowej - sesja I, Sala 122 bud. B4 - program
11:00 I Sesja Naukowa: MŁODZI ODKRYWCY INŻYNIERII METALI - Sala 5 bud. A2 - program
19:30 Msza święta w Kolegiacie św. Anny w intencji pracowników i studentów WIMiIP


9 maja 20248:30 61. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH - program
10:00 Szkoła Inżynierii Materiałowej - sesja II, Sala 122 bud. B4 - program
15:00 Konferencja naukowa "Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" - sesja 1, Sala 122 bud. B4, Chairman: Piotr Bała
15:00 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości, Dziekan Agnieszka Kopia
15:10 Małgorzata Wilk
Rola hydrotermicznego uwęglania mokrej biomasy odpadowej w komunalnej gospodarce o obiegu zamkniętym
15:30 Grzegorz Cempura
Wieloskalowe podejście do analizy mikrostruktury materiałów wysokotemperaturowych przy zastosowaniu mikroskopii elektronowej i tomografii FIB-SEM
15:50 Agnieszka Radziszewska
Impulsowe laserowe nagrzewanie interferencyjne amorficznych taśm Fe77Cu1Si13B9
16:10 Przerwa kawowa
16:30 Ogłoszenie wyników studentów WIMiIP, biorących udział w 61. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH
16:50 Konferencja naukowa "Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" - sesja 2, Sala 122 bud. B4, Chairman: Piotr Bała
16:50 Łukasz Rakoczy
Problematyka regeneracji odlewniczych nadstopów niklu stosowanych w przemyśle lotniczym
17:10 Marek Wojtaszek
Projektowanie mikrostruktury i własności wybranych tworzyw na bazie metali przez dobór technologii wytwarzania lub parametrów ich cieplno-mechanicznej przeróbki plastycznej
17:30 Piotr Kustra
Beznarzędziowe ciągnienie ultra cienkich drutów
17:50 Zamknięcie obrad


10 maja 20249:00 Konferencja naukowa "Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" - sesja 3, Sala 122 bud. B4, Chairman: Krzysztof Muszka
09:00 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości, Dziekan Agnieszka Kopia
09:10 Prof. Urszula Stachewicz, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, AGH
Electrospun polymer fibers from tissue engineering to energy harvesting
09:40 Prof. Janusz Koziński, Lakehead University, Toronto, Canada
Nano-materials, diamonds & hydrogen: symbiosis between clean energy and the environment
10:10 Przerwa kawowa
10:30 Konferencja naukowa "Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" - sesja 4, Chairman: Krzysztof Muszka
10:30 prof. Ulrich Prahl, The Institute of Metal Forming, Freiberg, Germany
Material and process technology for low-alloyed ultra-high-strength steels utilizing accelerated nano-bainitic transformation
11:00 Irena Dul, Pratt & Whitney Rzeszów
Challenges of tooling design for welding assemblies for high-temperature applications
11:30 Zamknięcie obrad
13:00 Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej
Pawilon A-0, aula
14:30 Ceremonia Ślubowania Hutniczego
Pawilon A-0, hol główny
16:00 Uroczyste zakończenie obchodów Dnia Hutnika
Klub Studio, Miasteczko Studenckie AGH