AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Rejestracja


Opłata rejestracyjna na wydarzenia związane z obchodami statutowego święta AGH obejmuje uczestnictwo w konferencjach towarzyszących obchodom (61. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH oraz Konferencja naukowa "Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej"), a także uczestnictwo w uroczystym zakończeniu obchodów Dnia Hutnika, które tradycyjnie odbędzie się w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH. W ramach opłaty każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy ręcznie wykonany tradycyjny kufel piwny.

Wysokość opłaty: 490 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych) netto + 23% VAT (jeśli wymagana jest faktura)

Opłaty należy przesłać na konto Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2024

Akademicko Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
ul. Czarnowiejska 66/310
30-054 Kraków
NIP 6772096351
Regon 351603761
KBS Kraków 73 85910007 0021 0052 5907 0001

UWAGA! Z dniem 16.04.2024 zakończyła się możliwość rejestracji.